bl. M. Candida od Eucharistie ( 1884 – 1949 )

Mária Barba pochádzala zo Sicílie. Kvôli protivenstvám zo strany rodiny vstúpila do Karmelu v Raguse až vo veku 35 rokov. Dostala meno Mária Candida od Eucharistie (candida – čistá, biela). Vyznačovala sa neobyčajnou láskou k Eucharistii. S prestávkami zastávala úrad predstavenej až do r. 1947. Pán vypočul jej túžbu zomrieť na niektorý sviatok Pána alebo Panny Márie a vzal ju do domu Otca na slávnosť Najsvätejšej Trojice 12. júna 1949. Nato bola uzdravená jej chorá spolusestra, ktorej už lekári nevedeli pomôcť. M. Candida zanechala po sebe písomnosti vyžarujúce nevšednú lásku k Eucharistii. Ján Pavol II. ju beatifikoval v Ríme v r.2004.

Z  myšlienok:

  • „Keď na oltári spočíva svätá Hostia, kľačím v mlčaní so zrakom utkveným v nej. Týmto spôsobom si hovoríme všetko „rečou srdca“. Dokonca aj uprostred rozptýlenosti pociťujem sladkosť môjho Ježiša...“
  • „Ó, božská Eucharistia, moja nádej, všetko očakávam od Teba: od Teba dielo posvätenia, od Teba plamene lásky, ktoré ma majú spáliť, od Teba nebo.... Mne všetko chýba, On všetko vlastní: Ježiš je mojou nádejou. Všetko mi prichádza od božskej Eucharistie.“
  • „So sviatostným Ježišom sa všetko pominie: žiaľ sa rozplynie, duša znova dostane silu, a ak skúška a bolesť neprestávajú, stanú sa znesiteľnými, ba až príjemnými vďaka jemnosti, ktorá plynie z božskej Eucharistie. Keby to ľudia vedeli, všetci by prichádzali k tomuto prameňu napojiť sa a pookriať. A vo svätom prijímaní by mali silnú hrádzu, ktorá by zabránila rozvodneniu vlastných vášní.“
  • „Buď pozdravené, Telo Kristovo, narodené z Márie Panny. Buď pozdravená, Mária, úsvit Eucharistie.... Ó, Mária, Matka moja, pomôž mi uspokojiť tvoje srdce, zaujať tvoje miesto tu pri Ježišovi vo Sviatosti a napodobňovať ťa vo všetkom.....“
  • „Dajte srdcia Márii! Milujte, milujte, milujte túto najmilšiu Matku, napodobňujte ju a ak jej chcete dať tú najväčšiu útechu, milujte jej Ježiša v Hostii, nahraďte ju pri Ježišovi...“
  •