Sv. Ján od Kríža ( 1542 - 1591 )

Sv. Ján od Kríža,  učiteľ Cirkvi, reformátor Rádu Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, 1542-1591 Tento mystik Božej Lásky sa narodil v Španielsku v chudobnej rodine. Rodina jeho otca patrila k španielskej šľachte, ale vydedila Jánovho otca po tom, ako si napriek jej nesúhlasu vzal za manželku chudobné dievča. V ranom detstve stratil Ján otca a chudobná matka vychovávala deti boriac sa s existenčnými ťažkosťami. Mladý Ján sa priúčal viacerým remeslám, no prejavoval skôr nadanie na štúdium. Obetavo pracoval v nemocnici a navštevoval kolégium jezuitov. Ako 21 ročný vstúpil ku karmelitánom a prijal meno Ján od sv. Mateja. Život podľa zmiernenej reguly ho neuspokojoval a rozmýšľal, že vstúpi ku kartuziánom. Stretnutie s Teréziou od Ježiša však zmenilo jeho smerovanie a získalo ho pre reformu bratov, ktorá sa začala v Duruelo v chudobnom kláštore 28. novembra 1568. Od tej chvíle sa nazýva Jánom od Kríža a starostlivo uskutočňuje kontemplatívny ideál navrhnutý Teréziou, zachovávajúc prvotnú regulu. V prvých rokoch reformy zastáva významné funkcie v novozaložených kláštoroch. Narastanie konfliktu medzi karmelitánmi zachovávajúcimi zmiernenú regulu a reformovanými bratmi vyvrcholí uväznením Jána v kláštornom väzení v Tolede, kde v ťažkých podmienkach prežije 9 mesiacov. Podarí sa mu ujsť a pokračuje v horlivej apoštolskej práci v reformovanom Karmeli, kde zastáva významné funkcie. Po smrti Terézie však reformovaný Karmel zažíva konflikt vnútri rádu, čoho dôsledkom je aj odsunutie Jána z význačných funkcií. Vyčerpaný chorobou zomiera v kláštore v Ubede 14. 12. 1591. Jeho súčasníci vydali o ňom svedectvo, podľa ktorého už zo samotného zjavu a správania Jána od Kríža vyžarovalo neobyčajné hlboké uzobranie, láskavosť a múdrosť, ktorá mala blahodarný vplyv na všetkých, čo sa s ním stretli. Bol vyhľadávaným spovedníkom a duchovným vodcom. K zachovaným spisom patria: Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovná pieseň, Živý plameň lásky...

Z myšlienok:

  • „Duše zjednotenej s Bohom sa satan bojí ako samého Boha.“
  • „Vstúp do svojho vnútra a pracuj v prítomnosti svojho Ženícha, ktorý je vždy prítomný a má ťa rád.“
  • „Nech ti stačí ukrižovaný Kristus, s Ním trp i odpočívaj...“
  • „Kde nie je láska, daj lásku a nájdeš lásku.“
  • „Miluj námahy a považuj ich za málo významné, aby si sa tak pripodobnila Ženíchovi, ktorý neváhal obetovať za teba svoj život.“
  •