sv. Terézia od Ježiša z Los Andes (Juanita Fernandez Solar) , ( 1900 - 1920 )

Juanita sa narodila a vyrastala v Chile, v dobre situovanej rodine, ktorá však postupne prežívala materiálne ťažkosti. Rodina bola hlboko veriaca. Od 6. roku života sa začala so svojou mamou denne zúčastňovať svätej omše a vrúcne túžila po prvom svätom prijímaní, ktoré prijala v r. 1910. V tento deň dostala milosť po prvýkrát počuť v duši hlas svojho Ježiša a odvtedy ju neustále sprevádzal a viedol v duchovnom živote. Po prekonaní ťažkých ochorení vo veku 14 r. po prvý raz v hĺbke duše pociťuje povolanie ku Karmelu. Spolu so svojou mladšou sestrou Rebekou začína pre nepriaznivú finančnú situáciu v rodine navštevovať internátnu školu, ktorú spravujú sestry Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Má vtedy 15 rokov. Vo veku 18 rokov definitívne opúšťa internát a školu, aby v domácnosti zastúpila miesto svojej najstaršej sestry, ktorá sa vydala. Prežíva obdobie duchovného dozrievania, ako aj hľadania a intenzívne sa pripravuje na vstup do Karmelu. Vyberá si Karmel v Los Andes –chudobný, ale s veľkou vernosťou a horlivosťou žijúci karmelitánsku charizmu. Po tom, ako získala dovolenie od svojho otca, vstupuje do Karmelu 7. mája 1919. Tam sa začína najplnšie a najintenzívnejšie obdobie jej duchovného života, naplnené mystickými milosťami. V októbri prijíma karmelitánsky habit a meno Terézia od Ježiša. Verne žije duchom Karmelu. Predpovedajúc blízku smrť zomiera v povesti svätosti na týfus 12. apríla 1920 po 11 mesiacoch v Karmeli. Pred smrťou zložila slávnostné rehoľné sľuby. Zachoval sa jej Denník a Listy, ktoré verne odzrkadľujú jej vnútorný život. Pápež Ján Pavol II. ju predstavil ako vzor blízkeho priateľstva s Ježišom, zvlášť pre mladú generáciu.

Z myšlienok:

  • „Prišiel s krížom a na ňom bolo napísané jediné slovo, ktoré zasiahlo najvnútornejšie zákutia môjho srdca – Láska.“
  • „Dnes som sa rozprávala s Ježišom natoľko, aby som pochopila, že karmelitánka má žiť stále pri päte kríža, aby sa tam učila milovať a trpieť.“
  • „Ježiš mi povedal, že budem pre Neho zachraňovať duše. Sľúbila som Mu to. Taktiež Ho budem potešovať, lebo On sám sa cíti opustený. Pritúlil si ma k svojmu Srdcu a dal mi to precítiť...“
  • „Túžim po kríži, pretože na ňom je Ježiš.“
  •