sv. Mária Magdaléna de Pazzi ( 1566 - 1607 )

Narodila sa vo Florencii. Pri krste dostala meno Katarína. Vo veku 10 rokov sa rozhodla obetovať svoj život Bohu a zložila sľub čistoty. Prvé mystické milosti obdržala vo veku 12r. V r. 1582 vstúpila do kláštora karmelitánok v rodnom meste. Krátko po vstupe ochorela, kvôli čomu zložila predčasne rehoľnú profesiu. 27. mája 1584 dostala milosť prežiť Pánovo Umučenie. Taktiež dostala aj dar výmeny sŕdc medzi ňou a Kristom, ktorý ju následne obdaroval duchovnými stigmami a korunoval tŕňovou korunou. O niekoľko mesiacov neskôr bola zázračne uzdravená z choroby, ktorá ju trápila. V jej vnútornom živote sa preplietali intenzívne obdobia duchovných zážitkov so stavmi duchovnej temnoty, ktoré trvali aj niekoľko rokov. Najťažšie duchovné skúšky prežila s pomocou mariánskej nábožnosti. Tri roky pred smrťou prestali extázy. Svoje povolanie videla v modlitbe za obnovu Cirkvi. Posledné obdobie života bolo charakterizované utrpením prežívaným v suchopárnosti, ako o to prosila Krista. Zomrela v r. 1607, beatifikovaná bola v r. 1626 a potom kanonizovaná v r. 1669. Jej charakteristickým heslom bolo: „Trpieť, a nezomierať.“

Z myšlienok:

  • „Príď, Duchu Svätý, a stráv v nás všetko, čo nám bráni, aby sme sa strávili v tebe...“
  •