sv. Mária Maravillas od Ježiša ( 1891 - 1974 )

Narodila sa v Madride v aristokratickej, nábožnej a viacdetnej rodine. Otec bol veľvyslancom Španielska pri Svätej Stolici a ministrom hospodárstva. Mária vstúpila do Karmelu v Madride v r.1919. V r. 1924 zložila slávnostné rehoľné sľuby. O dva roky neskôr sa stáva priorkou a v tom istom roku, povzbudená Božím vnuknutím, zakladá kláštor v Cerro de Los Angeles. V r. 1933 zakladá kláštor v Indii. Po španielskej občianskej vojne v r. 1936 obnovuje zničené kláštory a v ďalších rokoch založí 10 nových kláštorov. Okrem toho v rámci klauzúry organizuje charitatívnu, duchovnú a sociálnu pomoc pre chudobných. Zomiera v r. 1974. Na smrteľnej posteli vyznáva: „Aké je to šťastie umierať ako karmelitánka!“ Ján Pavol II. ju pripočítal k počtu blahoslavených v r. 1998 a v r. 2003 ju svätorečil.

Z myšlienok:

  • „Láska nášho Pána nepozná hranice: konajme tak, aby nemala hranice ani z našej strany.“
  • „Uč sa od Srdca svojej Matky, ako milovať Ježiša.“
  • „Pane, všetko, čo chceš, ako Ty chceš a kedy Ty chceš, to je jediná vec, po ktorej túžime.“
  • „Sme v Pánových rukách a nemôže nebyť dobré to, čo On s nami robí.“
  • „Pánovo milosrdenstvo je také veľké, že nie sme schopní ho pochopiť. Bezpochyby bude mať duše, ktoré prijmú Jeho objatie a v ktorých nájde svoje zaľúbenie. Či chceš medzi ne patriť?“
  • „Pochopila som, že to, čo Ho teší, nie je veľká obeta, ale plnenie Jeho vôle dôkladne a s láskou aj v najdrobnejších maličkostiach.“
  • „Akým pokladom ma Pán obdaroval tým, že mi dovolil žiť v Karmeli! Všetko je tu zariadené veľmi jednoducho, ale takým spôsobom, že ak žijeme podľa toho naplno, nič nie je nemožné.“
  • „Pochopila som, že príklad Márie je cesta pre karmelitánku...“
  • „Jediné, čo robím, je to, že častokrát počas dňa opakujem Pánovi, že chcem žiť len pre Neho, aby som Ho milovala a robila Mu radosť, a že chcem všetko to, čo chce On a ako to chce On.“
  •