bl. Miriam od Ukrižovaného Ježiša, Miriam Baouardy ( 1846 - 1878 )

Narodila sa v Abellin v Galilei, veľmi skoro osirela. Príbuzní ju vzali do Egypta, kde potom slúžila v kresťanských rodinách, následne v Alexandrii, v Jeruzaleme, Bejrúte a napokon Marseille. Bola vážne ranená pri jednom útoku, ale dostala milosť zázračného uzdravenia prostredníctvom Božej Matky. Hľadala svoje povolanie najskôr u činných sestier sv. Jozefa vo Francúzsku, no napokon vo veku 21 r. vstúpila do Karmelu v Pau, kde naďalej dostávala mystické milosti. Odtiaľ bola poslaná so skupinou sestier založiť kláštor v Mangalore v Indii v r. 1870. Prežila tam veľa utrpenia a po dvoch rokoch sa vrátila do Karmelu v Pau, odkiaľ bola znova poslaná spolu so sestrami založiť kláštor v Betleheme a v Nazarete. Obdarená mnohými mystickými milosťami zomiera vo veku asi 33 rokov. Blahorečil ju Svätý otec Ján Pavol II.

Z  myšlienok:

  • „Videla som nášho Pána smutného, trpiaceho, hľadajúceho príbytok. Povedal mi: „Hľadám príbytok, dom, ale nik Ma nechce prijať. Dokonca aj ty Ma niekedy vyháňaš zo svojho srdca... Och, keby som našiel niekoho, kto by chcel pracovať len na Moju chválu, urobil by som preňho všetko...“
  • „Počula som, ako Ježiš ešte povedal: „Hriešnici, nepýtam sa vás, prečo ste zhrešili“, ale prečo sa vôbec nechcete obrátiť. Nebudem hľadieť na vašu minulosť, len keď prídete ku Mne. Môj Otec stvoril pre vás nebo i zem, príďte, Ja vás spasím...“
  • „Duchu Svätý, naplň ma, Láska Božia stravuj ma, cestou pravdy poveď ma, Mária, moja Matka, pohliadni na mňa, s Ježišom ma požehnaj. Od všetkého zla, od každého klamu, od všetkého nebezpečenstva ma uchráň....“
  • „...skrze Teba, Duchu, môžeme poznať Ježiša. Príď, moje potešenie, príď, radosť moja, príď, pokoj, moc a svetlo. Príď a osvieť ma, aby som našla žriedlo osvieženia. Jedna kvapka Teba vystačí, aby som uzrela Ježiša. Spasiteľ povedal, že prichádzaš k maličkým, hľa, ja som prvá z nich. Neprosím ťa o inú náuku či múdrosť, len o múdrosť nájsť Ježiša a udržať si Ho navždy....“
  • „Dávaj pozor na malé veci. Všetko je veľké pred Pánom... Daj Mu všetko.“ „Satan je žiarlivý, všetkými prostriedkami skúša vziať vieru, priviesť dušu k pádu; ničoho sa nebojte. Keď necítite vieru, treba žiť v pokore a v dôvere. Keď necítime vieru a postupujeme dopredu aj napriek našim slzám a vzlykom, znášame tak mučeníctvo, len nech sú naše oči zakotvené v Ježišovi. Boh dopúšťa pokušenie len preto, aby sme mohli vzrastať. Bežme k Nemu tým viac, čím viac ich zakúšame.“
  •