sv. Rafael od sv. Jozefa (Kalinowski) - Jozef Kalinowski, ( 1835 - 1907 )

Narodil sa vo Vilne na Litve vo veriacej rodine. Dostal dobré vzdelanie, no počas štúdií prežil duchovnú krízu. Nestratil vieru, ale prestal sa zúčastňovať sviatostného života, až kým sa asi po desiatich rokoch znova neobnovil jeho duchovný život po ťažkom čase vnútorného hľadania. V tom čase chcel darovať svojmu priateľovi, ktorého uväznili, kríž s relikviami. Vypýtal si ho od svojej mladšej sestry, ktorá mu ho dala pod podmienkou, že prijme sviatosť zmierenia. Súhlasil a sľub aj dodržal, a táto svätá spoveď znamenala koniec jeho dlhého hľadania a priniesla do jeho života svetlo milosti. Zúčastnil sa „januárového“ povstania v r. 1863 a bol jedným z jeho vodcov. Bol uväznený a odsúdený na smrť, no napokon bol rozsudok zmiernený na 10 rokov vyhnanstva na Sibíri. V tom čase duchovne dozrieva a pomáha tam mnohým v ich v duchovnej i materiálnej biede. Po návrate pôsobil ako vychovávateľ dnes už blahoslaveného Augusta Czartoryskiego. V r. 1877 vstúpil k bosým karmelitánom a dostal meno Rafael od sv. Jozefa. V rehoľnom i kňazskom živote ako „mučeník spovednice“ vynikal horlivosťou, bol vyhľadávaným spovedníkom a duchovným vodcom. Zaslúžil sa o obnovu Rádu bosých karmelitánov v Poľsku. Zomrel v povesti svätosti vo Wadowiciach. Ján Pavol II. ho vyhlásil za svätého v r. 1991.

Z myšlienok:

  • „Náš Spasiteľ volá: Oddaj mi svoje srdce! ( Prís 23,26) – avšak nedokážeme Mu ho oddať, ak On sám poň nepríde, neočistí ho, neosvieti, nezapáli ohňom obety, neovládne a sám ho nevezme a v nás nevzbudí túžbu ochotne sa oddať ponajprv Jeho vôli a úplne Jemu samému.“
  • „Svet ma môže pozbaviť všetkého, ale vždy pre mňa zostane jedna skrýša, do ktorej nemá prístup: je to modlitba, v nej sa dá zhrnúť minulosť, prítomnosť i budúcnosť vo forme nádeje... Bože, akým pokladom obdarúvaš tých, čo Ti dôverujú!“
  • „Vo vnútornom živote je prvým krokom snaha pamätať na Božiu prítomnosť v nás za každých okolností. S Bohom a blízko Neho ľahko pracujeme, odvážne bojujeme, trpíme pokojne a s odovzdanosťou. Namáhame sa pre takého dobrého a milujúceho Otca, a ak nás skúša, vieme, že to robí pre naše dobro...Druhým krokom je počúvať hlas Boha, Otca a Priateľa, ktorý sa nám rád prihovára. Život svätých je neustály rozhovor Boha s dušou a duše s Bohom; stála výmena myšlienok a citov bez šumu slov...“
  • „Najsvätejšia Panna, Nepoškvrnená Matka, láskavo zhliadni na útrapy mojej duše, ktorá navždy patrí celá Tebe. Buď mi ochranným štítom proti strelám zlého ducha, utíš búrku môjho rozbúreného ducha, vypros, aby v mojom srdci bolo vyryté umučenie Tvojho Syna, vlej do môjho srdca skrúšenosť jedine z lásky k Nemu, ukáž mi cestu úprimného pokánia za moje opakované zrady, priprav ma na smrť z túžby po Bohu, drž ma ako posledného z posledných v kráľovstve svätých a spravodlivých... a vezmi ma, plného ničomnosti, pre tvoje milosrdenstvo do večného odpočinku v samom Bohu. Tvoj márnotratný syn Rafael Kalinowski“.
  •