sv. Terézia Margita Redi ( 1747 - 1770 )

Vlastným menom Anna Mária Redi sa narodila v šľachtickej rodine pochádzajúcej z Arezzo v Taliansku. Ako 9 r. bola odovzdaná na výchovu sestrám benediktínkam vo Florencii. Tam zostala až do r. 1764, v ktorom vstupuje do Karmelu sv. Terézie vo Florencii. Tu prežila 6 rokov a verná Božej milosti si plne osvojila charizmu tereziánskeho Karmelu. Veľmi rýchlo pochopila, že podstatou tajomstva povolania do Karmelu je úplné obetovanie sa Kristovi, Cirkvi a blížnym. Vyznačovala sa vrúcnou nábožnosťou k  Ježišovmu Srdcu a z nej vyťažila kresťanský základ konania, ktorý vyjadrila so sebe charakteristickou impulzívnosťou: treba dať lásku za lásku. Sv. Terézia Margita od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola, tak ako sv. Terézia od Ježiša, ponorená v láske k Ježišovi, a tak ako sv. Margita Mária Alacoque bola strávená ohňom lásky v rozpálenom Ježišovom Srdci. Zomrela vo veku 23 rokov.

Z myšlienok:

  • „Môj Bože, sľubujem Ti, že vo všetkých mojich činnostiach, tak vonkajších ako aj vnútorných, nebudem mať iný cieľ ako Lásku, a preto sa budem stále pýtať seba samej: čo teraz robím, keď spĺňam tento skutok? Milujem môjho Boha? A ak zbadám nejakú prekážku čistej lásky, napomeniem sa a pripomeniem si, že musím dávať lásku za lásku. Keďže chápem, že aby som to mohla robiť, je pre mňa nevyhnutné úplne sa spoľahnúť na Boha, lebo viem, že kvôli svojej úbohosti nič nemôžem, ó moja jediná Láska, celá spočívam v Tebe, aby si Ty konal vo mne podľa svojich zámerov a ja netúžim po ničom inom, len po tom, čo chceš Ty. A hoci duch je ochotný, jednako prirodzenosť pociťuje odpor k dobru, a preto Ti, Pane, sľubujem, že vypovedám sebe samej ustavičný boj. Mojou zbraňou bude modlitba, pamätanie na Božiu prítomnosť a mlčanie. Ale Ty, moja Láska, už vieš, aká by som bola neschopná používať tieto zbrane. A tak Ťa budem nemenej milovať pomocou zbrane najväčšej dôvery v Teba, Pane, trpezlivosťou, pokorou a súhlasom s Tvojou vôľou, a to všetko zjednotené s najväčšou horlivosťou...“
  • „Môj Bože, nechcem venovať pozornosť ničomu inému, len aby som sa premenila na Tvoju dokonalú kópiu... Keďže vieš, že nechcem nič iné, iba byť obetou Tvojho Najsvätejšieho Srdca, spálenou ako celopalná obeta v ohni Tvojej svätej Lásky, preto Tvoje Srdce bude oltárom, kde sa uskutoční to obetovanie mňa v Tebe, môj milovaný Ženích., a ty budeš Kňazom, ktorý musí spáliť tú obetu v žiare tvojho svätého Srdca. ...“
  •